Over het project

Wat is GWS NOW? En wat is deze website?

GWS NOW

Binnen ons cluster is hard gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs op de nieuwe kwalificatiedossiers. Daarvoor was een projectstructuur opgetuigd met verschillende ontwikkelgroepen (docenten), en een projectgroep die de coördinatie en het overzicht houden voor haar rekening nam. Dat project is na 2016-2017 afgelopen, maar we zijn het er in de volle breedte over eens dat onderwijsontwikkeling en -verbetering een permanent karakter zou moeten hebben binnen ons cluster.

Permanente onderwijsverbetering

Maar hoe organiseer je dat? Waar moeten we dan rekening mee houden? Wat moeten we faciliteren en vastleggen? En wat laten we juist vrij aan de opleidingen zelf? Hoe organiseren we het werk? En hoe bepalen we wat er eigenlijk gedaan (verbeterd) moet worden? Met andere woorden: hoe organiseren wij permanente onderwijsverbetering? Op die vraag willen wij vóór het schooljaar 2017 – 2018, samen met al onze collega’s, een antwoord formuleren.

Wat kan jij doen?

Van maart tot en met juni 2017 ontwerpen we in verschillende fases een organisatieconcept. In iedere fase vragen we input en feedback van iedereen uit onze organisatie. Heb je vorig jaar onderwijs ontwikkeld? Of ben je docent, maar heb je niks met de ontwikkeling te maken gehad? Werk je als manager, of als ondersteuner? We roepen iedereen op om deze website in de gaten te houden een mee te doen!